ശാസ്ത്രബോധം സാമൂഹ്യബോധമാക്കുക

ശാസ്ത്രബോധം സാമൂഹ്യബോധമാക്കുക

2012, ഫെബ്രുവരി 9, വ്യാഴാഴ്‌ച

യൂനിറ്റ് വാര്‍ഷികങ്ങള്‍ ഫെബ്രുവരിയില്‍

പരിഷത്ത് യൂനിറ്റ് വാര്‍ഷികങ്ങള്‍ ഫെബ്രുവരിയില്‍ നടക്കും.  ഫെബ്രുവരി 19, 20, 26 തീയതികളിലായാണ് സമ്മേളനങ്ങള്‍. പരിഷത്തില്‍ അംഗമാകാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ യൂനിറ്റ് പ്രവര്‍ത്തകരുമായി ബന്ധപ്പെടണം.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ